• Announcements:

  • New: The Proceeding Book of EurasianSciEnTech 2022 (Abstracts and Full-text papers) has been announced.

  • info@eurasianscientech.org

  • Ph:+90 551 180 41 09

Sık Sorulan Sorular / Frequently Asked Questions

TÜRKÇE

 

ENGLISH

1. Bildiri gönderimini nasıl yapılmaktadır?

2. Özet/Tam metin bildiri için kurallar nelerdir? Nereden ulaşabilirim?

3. Poster hazırlanmasında uyulacak kurallar nelerdir?

4. Bildiri gönderdikten sonraki süreçler nelerdir?

5. Kabul mektuplarına nasıl ulaşırız?

6. Ödeme yaparken nelere dikkat etmeliyim?

7. Dekont ve Kayıt Formu gönderilmesi zorunlu mudur?

8. Dekont açıklamasına ne yazmam gerekir?

9. Konaklama hakkında bilgi verir misiniz.

10. Erken kayıt ücreti ödemesi için son tarih nedir?

11. Erken kayıt ücretleri son tarihi (14 Ekim 2022) neyi ifade etmektedir?

12. Erken kayıt dönemi içerisinde ödeme yapıp, daha sonra bildirimi gönderebilir miyim?

13. Değerlendirmem henüz sonuçlanmadı, ama erken kayıttan yararlanmak istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim?

14. Tam metin bildiri gönderimi zorunlu mudur?

15. Firma veya kuruluş katılımcıları konferansa katılabilir mi?

16. Bir katılımcı en fazla kaç bildiri gönderebilir?

17. Derleme/review bildiri kabul edilmekte midir?

18. Dinleyici olarak katılabilir miyim?

1. How can I submit a paper?

2. What are the rules for Abstract/Full paper? Where can I find the guide?

3. What are the rules for poster presentation?

4. What are the procedure(s) after submitting a paper?

5. How do I get acceptance letters?

6. What should I pay attention while paying the registration fee?

7. Is it mandatory to send Receipt and Registration Form?

8. What should I write as explanation for the Bank Receipt?

9. Could you give us information about the accommodation?

10. What is the deadline for early registration payment?

11. What does Early Registration Payment deadline (14 October 2022) mean?

12. Can I make payment during the early registration period and submit my paper later?

13. The review process of my paper has not yet been completed and I want to benefit from early registration opportunity. What should I do?

14. Is it mandatory to send Full paper?

15. Can Company or Institution Participants attend the conference?

16. What is the max paper a participant can submit?

17. Can I submit a review paper?

18. Can I attend as a Listener?

 

TÜRKÇE

 

ENGLISH

1.  Bildiri gönderimini nasıl yapılmaktadır?

Bildiri gönderimi sadece konferans web sayfasında yer alan online sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunun için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

·     Konferans sayfasındaki üst menüde yer alan Online Submission yazısına tıklayınız veya direk https://www.eurasianscientech.org/online_submission.html  linkine tıklayınız.

·    Açılan sayfa içerisinde yer alan ONLINE SUBMISSION SYSTEM yazısına tıklayınız.

·    Sisteme giriş için yeni kayıt oluşturunuz. Bunun için “Don't have an account yet? Click here to register” yazısına tıklayınız.

·  Ardından E-mail adresiniz ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak Özet/Tam metin bildirilerinizi yükleyiniz.

 

1. How can I submit a paper?

The submission of a paper is performed via online registration system on website of the conference. Steps should be followed are listed below:

·  Click either Online Submission at top menu bar on conference website or https://www.eurasianscientech.org/online_submission.html 

·      Click ONLINE SUBMISSION SYSTEM

·   Create a new account to enter the system by clicking “Don't have an account yet? Click here to register”

·     Submit Abstract/Full paper by entering the system by E-mail address and password.

 

2. Özet/Tam metin bildiri için kurallar nelerdir? Nereden ulaşabilirim?

Özet ve Tam metin bildiriler için hazır WORD şablonlar oluşturulmuştur. Bu şablonları kullanarak bildirilerinizi düzenlemeniz gerekmektedir. İlgili şablonlara web sayfasında üst menüde yer alan Online Submission yazısına tıklayarak veya https://www.eurasianscientech.org/online_submission.html  linkinden ulaşabilirsiniz. Açılan sayfanın solunda ve sayfanın en altında Özet ve Tam metin Word şablonları verilmiştir.

 

2. What are the rules for Abstract/Full paper? Where can I find the guide?

There are WORD templates for Abstract and Full papers. You need to edit your papers accordingly. You can find related templates either by clicking Online Submission at top menu bar on website or https://www.eurasianscientech.org/online_submission.html  

Abstract and Full paper Word Templates are given both on left hand side and bottom of the website.

 

3. Poster hazırlanmasında uyulacak kurallar nelerdir?

Poster boyutları 50 x 70 cm (50 cm genişlik ve 70 cm yükseklik) olmalıdır. Konferans logosunun posterlerde kullanılması istenmektedir. Bunların haricinde, poster içeriği, dizaynı ve tasarımı yazarın kendi tercihine bırakılmıştır.

 

3. What are the rules for poster presentation?

Poster size must be 50 cm width x 70 cm height. Conference logo is wanted to be included on poster. Apart from these, the content and design of the paper are up to author’s own preference.

 

4. Bildiri gönderdikten sonraki süreçler nelerdir?

Online olarak gönderilen bildiriler, en az 2 bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu işlemler için ayrılan maksimum süre 15 gündür. Hakemlerin değerlendirmeleri bittiği takdirde 4 sonuçla karşılaşılacaktır: – Sözlü Kabul; -Poster Kabul; -Revizyon; -Red.

 

4. What are the procedure(s) after submitting a paper?

Online submitted papers are reviewed by min 2 independent referees. The time allocated for this review process is max 15 days. After the review process is completed, one of the 4 decisions will be given:

-Oral Accepted; - Poster Accepted; - Revision; Reject

5. Kabul mektuplarına nasıl ulaşırız?

Hakem değerlendirmesinden sonra kabul edilen bildirilerinize ait Kabul Mektupları sizlere sisteme girmiş olduğunuz e-mail yolu ile ulaştırılacaktır. Ayrıca bildiriniz kabul edildikten sonra kendi sisteminize giriş yapıp “Acceptance Letter”  yazısına tıklayarak da kabul mektuplarınıza ulaşabilirsiniz.

 

5. How do I get acceptance letters?

After completion of the review process, Acceptance Letters of accepted papers will be sent to you via e-mail address. Once the review process is completed, you can also get your acceptance letters by entering the system and clicking “Acceptance Letter”.

6. Ödeme yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle, ödemelerinizi yaparken konferans web sayfası üst menüsünde yer alan “REGISTRATION” butonuna tıklayınız. Ayrıca Link: https://www.eurasianscientech.org/registration.html  . Bu sayfada verilen hesap bilgilerine ödemelerinizi yapmanız gerekmektedir.

Alıcı Adı’na mutlaka AVRASYA KONFERANSI” yazmanız gereklidir.

IBAN bilgileri ise TL ve Avro olarak farklılık göstermektedir. Katılımcı ülkenize göre doğru IBAN bilgilerinizi girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

6. What should I pay attention while paying the registration fee?

Firstly, you need to click “REGISTRATION” on top menu bar of conference website while making your payment.

Also the link: https://www.eurasianscientech.org/registration.html  . You must make your payment to account information given on this site.

The Receiver must be “AVRASYA KONFERANSI”.

IBAN information differs depending on currency unit (TL or Euro). Please make your payment by entering IBAN information according to your country.

 

7. Dekont ve Kayıt Formu gönderilmesi zorunlu mudur?

Evet. Kayıt işleminizin tamamlanması için Kayıt Formu nun Banka Dekontu ile birlikte gönderilmesi gerekir. (KAYIT FORMU için tıklayınız.)

 

7. Is it mandatory to send Receipt and Registration Form?

Yes. In order to complete your registration, the Registration Form must be submitted along with the Bank Receipt. (Click for REGISTRATION FORM)

 

8. Dekont açıklamasına ne yazmam gerekir?

Dekont açıklamasına Ad-Soyad ve Bildiri ID yazılmalıdır. Örneğin; (Ayşe Koç, ID 25).

 

8. What should I write as explanation for the Bank Receipt?

Name-Surname and Paper ID should be included. For example: (Ayşe Koç, ID 25).

 

9. Konaklama hakkında bilgi verir misiniz.

Konferans komitesi konaklama ile ilgili işlemleri yürütmemektedir.

 

9. Could you give us information about the accommodation?

The conference committee does not carry out the accommodation procedures.

 

10. Erken kayıt ücreti ödemesi için son tarih nedir?

14 Ekim 2022 saat 17:00’a kadardır. 14 Ekim - 02 Aralık 2022 tarihli konferans ödemeleri normal kayıt dönemine geçmektedir.

 

10. What is the deadline for early registration payment?

14 October 2022 due by 5 p.m.

15 October - 02 December 2022 dated payments are Regular Registration Payments.

 

11. Erken kayıt ücretleri son tarihi (14 Ekim 2022) neyi ifade etmektedir?

Erken kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyen katılımcılar için belirlenmiş bir tarihtir. 14 October 2022 ye kadar bildirisini sisteme yükleyip, yine 15 October 2022 ye kadar kayıt ücretini konferans hesabına yatıran katılımcılar bu fırsattan yararlanabilir.

 

11. What does Early Registration Payment deadline (14 October 2022) mean?

It is the date indicated for participants who want to benefit from early registration. Participants who submit their papers to the system and make payments of registration fees can benefit from this opportunity.

 

12. Erken kayıt dönemi içerisinde ödeme yapıp, daha sonra bildirimi gönderebilir miyim?

Bildiri göndermeden para ödemesi yapılmamalıdır. Ödeme yapılabilmesi için bildirinizi sisteme yüklemeniz ve Bildiri ID numarasını almanız gerekmektedir. Dekont açıklamasına da bu ID numaranızı yazmanız gerekmektedir.

 

12. Can I make payment during the early registration period and submit my paper later?

No. Payment cannot be made without submitting a paper. To make payment, you have to submit your paper to the system and take your Paper ID. For explanation on the Bank Receipt, this Paper ID must be written.

 

13. Değerlendirmem henüz sonuçlanmadı, ama erken kayıttan yararlanmak istiyorum. Bu durumda ne yapabilirim?

Bildiri gönderen katılımcı, değerlendirme sonuçlarını beklemeden kayıt ücretini yatırabilir. İlgili olarak reddedilen ya da sunum şekli değişen yazarlar bildirilerini geri çekebilirler ve ücret iadesi için başvurabilirler. Bu durumda ücret iadesi ile ilgili prosedürler daha sonra açıklanacaktır.

 

13. The review process of my paper has not yet been completed and I want to benefit from early registration opportunity. What should I do?

A participant who sent a paper, can make registration payment without waiting for the results of review process. Authors who get a decision of revision or reject can withdraw their paper(s) and apply for refund. In such case, details about refunding will be explained later.

 

14. Tam metin bildiri gönderimi zorunlu mudur?

Tam metin bildiri gönderimi zorunlu değildir. Sadece özet bildiri ile de konferansa katılım sağlanabilir.

 

14. Is it mandatory to send Full paper?

No, it is not. You can participate only with an Abstract too.

 

15. Firma veya kuruluş katılımcıları konferansa katılabilir mi?

Firma, kurum, dernek ve tüm sanayi şirketleri çalışanları konferansa bildiri gönderebilir, katılabilir. Bunların yanında, sadece dinleyici olarak da katılım sağlayabilir.

 

15. Can Company or Institution Participants attend the conference?

Yes. Personnel of a company, institution, organization and industrial corporations can send paper to the conference and participate. Besides, they can attend as audience also. 

 

16. Bir katılımcı en fazla kaç bildiri gönderebilir?

Bir katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilir. Bunlar; 1 sözlü; 1 poster; 1 sözlü + 1 poster; 2 poster; 2 sözlü olabilir.

 

16. What is the max paper a participant can submit?

A participant can submit max 2 papers. These are: 1 oral; 1 poster; 1 oral + 1 poster; 2 posters; 2 orals

 

17. Derleme/review bildiri kabul edilmekte midir?

Kabul edilmektedir.

 

17. Can I submit a review paper?

Yes you can.

18. Dinleyici olarak katılabilir miyim?

Evet katılabilirsiniz.

18. Can I attend as a Listener?

Yes you can.

Photos

© All Rights Reserved (2018)